Contoh Pengamalan Sila-Sila Pancasila di Kehidupan Sehari-hari

Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban dari soal berikut:
Contoh Pengamalan Sila-Sila Pancasila di Kehidupan Sehari-hari
Disimak baik-baik ya…

 

Bunyi Sila-Sila Pancasila
Berikut Bunyi Sila-Sila Pancasila:
1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
4. Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pengamalan Sila Pertama Pancasila
Berikut adalah Contoh Pengamalan Sila Pertama Pancasila:
1. Rajin beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut
2. Memiliki sikap tolerabsu terhadap teman yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda
3. Berdoa sebelum beraktifitas seperti belajar, makan, berolahraga, dan lain sebagainya
4. Tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut
5. Menjaga dan merawat lingkungan sebagai salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan

BACA:  Mengenal Lebih Jauh Pengertian, Jenis dan Penyakit pada Pembuluh Darah

Pengamalan Sila Kedua Pancasila
Berikut adalah Contoh Pengamalan Sila Kedua Pancasila:
1. Memperlakukan semua orang dengan adab yang baik
2. Bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasar latar belakangnya
3. Selalu bersikap sopan dan santun terhadap sesama
4. Menghormati hak orang lain
5. Menjenguk teman yang sakit

Pengamalan Sila Ketiga Pancasila
Berikut adalah Contoh Pengamalan Sila Ketiga Pancasila:
1. Bersama-sama menjaga persatuan dan hubungan baik satu sama lain, dan tidak mudah terpecah belah
2. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah ataupun tempat tinggal
3. Menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang memiliki beragam latar belakang suku, budaya, agama, dan bahasa
4. Bekerja sama dengan teman di sekolah saat mengerjakan tugas kelompok
5. Melestarikan warisan budaya asli indonesia seperti mempelajari tarian daerah, pencak silat, dan lain sebagainya

BACA:  Mengenal Pahlawan Nasional Sultan Ageng Tirtayasa dan Perjuangannya

Pengamalan Sila Keempat Pancasila
Berikut adalah Contoh Pengamalan Sila Keempat Pancasila:
1. Menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah
2. Mengikuti pemilihan umum untuk menentukan pemimpin daerah atau pemimpin negara
3. Menerima hasil musyawarah untuk kebaikan bersama dengan lapang dada
4. Senantiasa melakukan musyawarah untuk mencari solusi dari suatu permasalah misalnya bermusyawaran dalam menentukan tugas membantu orang tua di rumah
5. Menghargai Pendapat orang lain

 

Pengamalan Sila Kelima Pancasila
Berikut adalah Contoh Pengamalan Sila Kelima Pancasila:
1. Menghemat energi dan sumber daya alam agar setiap orang dapat merasakan manfaatnya
2. Melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab serta mendapatkan hak sebagai warga negara
3. Menggunakan dan menjaga fasilitas umum agar bisa digunakan bersama-sama oleh semua orang
4. Membagi tugas secara adil untuk anggota kelompok saat mengerjakan tugas sekolah
5. Memberikan kesempatan pada semua anggota kelompok untuk berpendapat

BACA:  Pengertian Erupsi dan Ciri-Ciri Gunung Akan Mengalami Erupsi

Nah, demikian pembahasan kita tentang jawaban dari soal:
Contoh Pengamalan Sila-Sila Pancasila di Kehidupan Sehari-hari
Semangat Belajar, Good Luck. ^-^

BACA JUGA:

© 2024 GURULESPRIVAT.NET